کانون فیلمنامه نو



کانون فیلمنامه نو ( فینانو )  ، مؤسسه‌ای غیردولتی است که در چهارچوب اهداف تعیین شده و رعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور، با اساسنامه وزارت کشور و اعتبارنامه سازمان ملی جوانان ایران در شهرستان قم و با گستره‌ی ملی فعالیت می‌نماید. فعالیت‌های این کانون با گرایش‌های تحقیقی، آموزشی و کارگاهی در حوزه فیلمنامه و سینما است.


انتشار مطالب فینانو بدون موافقت نویسنده‌ی آن پسندیده نیست.